Urrian, emakumeen plazerari buruz hausnartzeko bildu ginen, emakumeok plazerez zer ulertzen dugun eta plazerez ulertzen dugunaren eta ulertzen dugunaren fokua zabaltzeko premia atzeraezina ezagutzeko. Horrela, plazer femeninoaz hitz egiten dugunean, sentsazioez, uneez, estimulu sentsitiboez eta are ongizatea sortzen diguten lekuez hitz egiten dugu. Horregatik, plazera eremu sexualera murrizteak ñabarduraz eta aberastasunez betetako zerumuga galtzea esan nahi du.

Gainera, emakumeok zailtasunak ditugu norberaren plazera identifikatzeko, eta ohiko agindua dugu atsegin hartzeko, pasibotasunetik bestera zaintzeko, normalean gizon gisa irakurritako gorputzak zaintzeko. Horregatik, plazera modu librean esperimentatzea, bizitzea eta adieraztea zailtzen diguten hainbat aukera daude; baina urriko topaketan argi geratu zena izan zen emakumeok estrategia pertsonalak eta kolektiboak garatu genituela bertan bizi ahal izateko.

22ko urriko topaketak