Arreta psikologikoa

Itziar Cantera, psikologo terapeuta

Ondokoek emakumeengan eragindako ezinegon emozional eta psikosoziala artatzen dugu:

 • Genero-desberdintasuna, emakumeei gainkarga eta bazterkeria dakarkiena, hala nola aukerak galtzea eta beren burua garatzeko zein ase sentitzeko ezintasuna.
 • Genero-indarkeria, gure egoa eta pertzepzio-sistema kaltetzen dituena, gure duintasuna erasotzearekin eta gure segurtasuna kolokan jartzearekin batera.

Ondoko gaiak jorratzen ditugu:

 • bikote-arazoak: “zurekin ez, zu gabe ere ez”
 • gainkarga eta gatazka familiarra, familiarteko indarkeria
 • tratu txarra
 • mobbinga
 • egungo edo haurtzaroko eraso sexualak
 • zailtasunak sexualitatean
 • abortuarekin eta amatasunarekin loturiko arazoak

Arreta psikologikoaren helburu zehatzak

 • Gune bat eskaintzea entzunak izateko, eusteko, informazioa eta orientazioa eskuratzeko, pertsonalizatua eta arreta jasotzen duen emakume bakoitzaren ezaugarriei egokitua.
 • Norberaren ezagutza eta eskaria eragin duen arrazoiaren gaineko jabekuntza sustatzea, arrazoi hori kausa anitzeko subjektuaz barrurako nahiz kanporako testuinguruan jarrita.
 • Erabiltzailearen baliabideak sendotzea eta haren ahalduntzea sustatzea, bestelako erantzun hobeak eta erabiltzailearen egonezina arintzeko beharrezko aldaketak bultzatuta, haren bizi-kalitatea hobetze aldera.

Arreta psikologiko mota

 • Informazioa emateko, orientatzeko edota bideratzeko elkarrizketak
 • Arreta-eskariaren Harrera eta Balorazioa. Hiru elkarrizketa egiten digu:- erabiltzailea ezagutzeko,- eskaria baloratzeko eta esku-hartze proposamen bat egiteko.- erabiltzaileari aurkezteko eta harekin batera lanerako plan eta konpromiso bat adosteko, ondokoak definituta: nola heldu arazoari, landu beharreko garrantzizko alderdiak zein helburuak eta egutegi bat. Plana bukaerara arte berrikusiko eta egokituko da.

Arazoari heltzeko moduak eta arreta-proposamenak

 • Orientatzeko, Informatzeko eta Jarraipena egiteko elkarrizketak
 • Banakako psikoterapia
 • Taldekako psikoterapia
 • Ahalduntzearen aldeko topaketa-tailerrak eta taldeak

Jakin badakigunez emakumeen ezinegonak emakume bakoitzarengan duela eragina, baina jatorri sozial eta kulturala daukala, emakumeei arreta psikologikoa emateko programa ezinbestean osatzen da “Berdintasunaren alde eta genero-indarkeriaren kontra” prebentzioeta zabalkunderako programarekin (Ikus: Sentsibilizazioa eta prebentzioa).

Itziar Cantera, Ianire Estébanez eta Ane Navarro, psikologoak eta talde hezitzailea.

Terapia-taldeak, eta ahalduntzearen aldeko topaketa-taldeak. 

Logotipos2